Trond Trosterud


Språkteknologi - Kieliteknologia - Language technology

Artiklar på nettet - Artikkeleita netissä - Online articles

Lenkjer - Linkit - Links


Trond Trosterud

Samisk, Institutt for språkvitskap, Det humanistiske fakultet, N-9037 Universitetet i Tromsø
Tlf. +47-77644763, epost: Trond.Trosterud (a) hum.uit.no